หน้าหลัก

23th Annual International Mental Health Conference
434x230cm
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพ Day 2: พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) (วันที่ 21 มิถุนายน 2567)

Read More
ประมวลภาพ Day 2: พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) (วันที่ 21 มิถุนายน 2567)

ประมวลภาพ Day 1: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) (วันที่ 20 มิถุนายน 2567)

Read More
ประมวลภาพ Day 1: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) (วันที่ 20 มิถุนายน 2567)

พัฒนาศักยภาพ..ทีมเยียวยาจิตใจ..รับมือภัยพิบัติฉุกเฉิน

Read More
พัฒนาศักยภาพ..ทีมเยียวยาจิตใจ..รับมือภัยพิบัติฉุกเฉิน

หลักสูตร “โครงการสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ” ให้แก่พนักงานโรงเอทานอล กาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน

Read More
หลักสูตร “โครงการสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ” ให้แก่พนักงานโรงเอทานอล กาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน

ทีมสุขภาพจิตเขต 7 ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยระดับเขต

Read More
ทีมสุขภาพจิตเขต 7 ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยระดับเขต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 อบรมพระคิลานุปัฏฐาก มุ่งเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพแก่พระสงฆ์

Read More
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 อบรมพระคิลานุปัฏฐาก มุ่งเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพแก่พระสงฆ์

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567, 23rd Annual International Mental Health Conference The New S – Curve of Mental Health

Read More
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567, 23rd Annual International Mental Health Conference The New S – Curve of Mental Health

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 คณะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กรมสุขภาพจิต

Read More
นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 คณะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กรมสุขภาพจิต

สวัสดีวันจันทร์ วันแรกของการทำงาน จะทำอย่างไรเมื่อเพื่อนร่วมงาน (คุณครูในโรงเรียน) ‘TOXIC’ หรือคนใกล้ตัวกลายเป็นพิษ

สวัสดีวันจันทร์ วันแ...
Read More
สวัสดีวันจันทร์ วันแรกของการทำงาน จะทำอย่างไรเมื่อเพื่อนร่วมงาน (คุณครูในโรงเรียน) ‘TOXIC’ หรือคนใกล้ตัวกลายเป็นพิษ

ทีมสร้างความรอบรู้พลเมืองสุขภาพจิตดี พัฒนาองค์กรแห่งความสุข เสริมพลังใจคนทำงาน

Read More
ทีมสร้างความรอบรู้พลเมืองสุขภาพจิตดี พัฒนาองค์กรแห่งความสุข เสริมพลังใจคนทำงาน

ผู้บริหาร

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Applications

บทความ/สื่อสุขภาพจิต
วีดิโอสุขภาพจิต
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Skip to content