หน้าหลัก

SCHOOL HEALTH HEROระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 7

SCHOOL HEALTH HERO
ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 7

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวล่าสุด

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายและรับโอน ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Read More
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายและรับโอน ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายและรับโอน ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ...
Read More
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายและรับโอน ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รับโอนย้ายข้าราชการ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

*รายละเอียดในการรับโ...
Read More
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รับโอนย้ายข้าราชการ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

📖 เพราะเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย…🙁 มาเช็คสุขภาพใจ ❤️ กันเถอะ MENTAL HEALTH CHECK IN ✏️

📖 เพราะเป็นว...
Read More
📖 เพราะเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย…🙁 มาเช็คสุขภาพใจ ❤️ กันเถอะ MENTAL HEALTH CHECK IN ✏️

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

คู่มือ แนวทางการสื่อสาร เสริมสร้าง “วัคซีนใจ ในชุมชน” เขตสุขภาพที่ 7 ฉบับแกนนำชุมชน/ ผู้นำชุมชน

Download คู่มือ แนวท...
Read More
คู่มือ แนวทางการสื่อสาร เสริมสร้าง “วัคซีนใจ ในชุมชน” เขตสุขภาพที่ 7  ฉบับแกนนำชุมชน/ ผู้นำชุมชน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านกา...
Read More
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บทความสุขภาพจิต

ดาวน์โหลด

การบริหารจัดการวัคซีนชุมชน รับมือ COVID-19

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี

แผนที่

Cookie Consent with Real Cookie Banner