หน้าหลัก

ข่าวล่าสุด

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือน)

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือน)Download
Read More
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือน)

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบศูนย์สุขภาพจิตที่ 7ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566Download
Read More
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

  คุณไม่มีสิทธิ์เข้าข้อมูลหน้านี้ กรุณาป้อนรหัสผ่านAccess Denied! Password:
Read More
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567Download
Read More
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2567Download
Read More
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7ดาวน์โหลด
Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7ดาวน์โหลด
Read More
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ทีมสุขภาพจิตเขต 7 ร่วมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ 7

Read More
ทีมสุขภาพจิตเขต 7 ร่วมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ 7

ทีมสุขภาพจิตเขต 7 เป็นวิทยากรบรรยาย ขับเคลื่อนโครงการ SA7 ร้อยแก่นสารสินธุ์

Read More
ทีมสุขภาพจิตเขต 7 เป็นวิทยากรบรรยาย ขับเคลื่อนโครงการ SA7 ร้อยแก่นสารสินธุ์

สถิติการให้บริการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2567

สถิติการให้บริการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2567ดาวน์โหลด
Read More
สถิติการให้บริการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2567

บทความสุขภาพจิต

25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล(International Day for the Elimination of Violence against Women)เนื่องจากเหตุการณ์สังหารนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสตรีชาวโดมินิกัน 3 คน ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2504 นักเรียกร้องสิทธิสตรี จึงถือเอาวันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นวันรณรงค์และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยทั่วโลกได้ใช้ “ริบบิ้นสีขาว” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวด้วยที่มา: thestandard.co #เด็กและสตรี#สิทธิสตรี#วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล#กรมสุขภาพจิต#InternationalDayfortheEliminationofViolenceagainstWomen#november25...

📣 SUBSCRIBE NOW! ติดตามพวกเราได้แล้วบน TikTok 💓 ช่อง #น้องแคร์ใจ

SUBSCRIBE NOW! ติดตามพวกเราได้แล้วบน TikTok ช่อง #น้องแคร์ใจ coming soon!!! คอนเทนต์สายสุขภาพ กด Follow ด่วน TikTok: #น้องแคร์ใจ @.nongcarejai07...

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566“Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” ความสำคัญของ “เพื่อน” เพื่อน คือ ผู้ช่วยเหลือ (Helper) ที่จะอยู่เคียงข้างเมื่อเรามีปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  คนทุกคนสามารถเป็นเพื่อนทั้งกับตนเองและคนอื่นได้ เพียงแต่ห่วงใยและใส่ใจอย่างแท้จริง นั่นคือ “ช่วยเหลือและรู้เท่าทันสัญญาณเสี่ยงของตนเอง” กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญต่อการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตด้วยตนเอง และขอความช่วยเหลือผ่านระบบดิจิทัล ช่องทาง www.วัดใจ.com หรือhttps://checkin.dmh.go.th  “ผู้ช่วยเหลือต่อคนรอบข้าง” ในการช่วยเหลือบุคคลรอบข้างควรให้การช่วยเหลือด้วยหลัก 3ส หรือ 3L ในการปฐมพยาบาลทางใจ ได้แก่ ส 1 สอดส่องมองหา (Look) โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เครียด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช โดยการสอดส่องมองหาที่มีประสิทธิภาพสามารถเกิดกลไกกัลยาณมิตร เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกในสังคม ส 2 ใส่ใจรับฟัง...

มาเด้อขวัญเอย ต้อนรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเมือบ้านเฮา พี่น้องบ้านเฮา ครอบครัว กอดเอาเพิ่นกลับบ้านเฮาด้วยหลัก 3 บ่

มาเด้อขวัญเอยต้อนรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเมือบ้านเฮาพี่น้องบ้านเฮา ครอบครัว กอดเอาเพิ่นกลับบ้านเฮาด้วยหลัก 3 บ่ หรือเปล่า บ่ส่อถามซ้ำ บ่ย้ำความเก่า บ่เล่าความหลัง ถ้าบ่สบายใจสามารถแสกนเบิ่งใจเจ้าของได้ https://checkin.dmh.go.th/ILCrisis/พร้อมคำแนะนำทันที #ศูนย์สุขภาพจิตที่7#กรมสุขภาพจิต#ดูแลใจคนไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล#ทีมสุขภาพจิตเขต#ทีมMCATT#เขตสุขภาพที่ 7...

ดาวน์โหลด

25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล(International Day for the Elimination of Violence against Women)เนื่องจากเหตุการณ์สังหารนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสตรีชาวโดมินิกัน 3 คน ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2504 นักเรียกร้องสิทธิสตรี จึงถือเอาวันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นวันรณรงค์และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยทั่วโลกได้ใช้ “ริบบิ้นสีขาว” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวด้วยที่มา: thestandard.co #เด็กและสตรี#สิทธิสตรี#วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล#กรมสุขภาพจิต#InternationalDayfortheEliminationofViolenceagainstWomen#november25...

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566“Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” ความสำคัญของ “เพื่อน” เพื่อน คือ ผู้ช่วยเหลือ (Helper) ที่จะอยู่เคียงข้างเมื่อเรามีปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  คนทุกคนสามารถเป็นเพื่อนทั้งกับตนเองและคนอื่นได้ เพียงแต่ห่วงใยและใส่ใจอย่างแท้จริง นั่นคือ “ช่วยเหลือและรู้เท่าทันสัญญาณเสี่ยงของตนเอง” กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญต่อการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตด้วยตนเอง และขอความช่วยเหลือผ่านระบบดิจิทัล ช่องทาง www.วัดใจ.com หรือhttps://checkin.dmh.go.th  “ผู้ช่วยเหลือต่อคนรอบข้าง” ในการช่วยเหลือบุคคลรอบข้างควรให้การช่วยเหลือด้วยหลัก 3ส หรือ 3L ในการปฐมพยาบาลทางใจ ได้แก่ ส 1 สอดส่องมองหา (Look) โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เครียด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช โดยการสอดส่องมองหาที่มีประสิทธิภาพสามารถเกิดกลไกกัลยาณมิตร เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกในสังคม ส 2 ใส่ใจรับฟัง...

มาเด้อขวัญเอย ต้อนรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเมือบ้านเฮา พี่น้องบ้านเฮา ครอบครัว กอดเอาเพิ่นกลับบ้านเฮาด้วยหลัก 3 บ่

มาเด้อขวัญเอยต้อนรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเมือบ้านเฮาพี่น้องบ้านเฮา ครอบครัว กอดเอาเพิ่นกลับบ้านเฮาด้วยหลัก 3 บ่ หรือเปล่า บ่ส่อถามซ้ำ บ่ย้ำความเก่า บ่เล่าความหลัง ถ้าบ่สบายใจสามารถแสกนเบิ่งใจเจ้าของได้ https://checkin.dmh.go.th/ILCrisis/พร้อมคำแนะนำทันที #ศูนย์สุขภาพจิตที่7#กรมสุขภาพจิต#ดูแลใจคนไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล#ทีมสุขภาพจิตเขต#ทีมMCATT#เขตสุขภาพที่ 7...

การบริหารจัดการวัคซีนชุมชน รับมือ COVID-19

แผนที่

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content