หน้าหลัก

23th Annual International Mental Health Conference
434x230cm
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม

เวทีเสวนา หัวข้อ “ปัญหาจิตเวชในสังคมปัจจุบัน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางจิตและการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 3 ภาคอีสาน ณ ห้องประชุมโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

Read More
เวทีเสวนา หัวข้อ “ปัญหาจิตเวชในสังคมปัจจุบัน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางจิตและการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 3 ภาคอีสาน ณ ห้องประชุมโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7“R7 Better Mental Health Care For all” ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิช...
Read More
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7“R7 Better Mental Health Care For all” ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ร่วมรับฟัง ติดตาม นิเทศผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

Read More
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ร่วมรับฟัง ติดตาม นิเทศผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำทีมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2567 ณ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Read More
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำทีมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2567 ณ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลหนองเรือ

Read More
ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลหนองเรือ

ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลชุมแพ

Read More
ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลชุมแพ

ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลพระยืน

Read More
ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลพระยืน

ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

Read More
ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2567 ณ โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น

Read More
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2567 ณ โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2567 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

Read More
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2567 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้บริหาร

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Applications

บทความ/สื่อสุขภาพจิต
วีดิโอสุขภาพจิต
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Skip to content