หน้าหลัก

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สอบข้อเขียน วันศุกร์...
Read More
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

*โปรดศึกษารายละเอียด...
Read More
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจั...
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

3 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read More
3 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต https://secret.dmh.go.th/main

ระบบบริหารจัดการข้อค...
Read More
ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต https://secret.dmh.go.th/main

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจั...
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

แนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง High Risk COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Read More
แนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง High Risk COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

แผนประคองกิจการสําหรับการปฏิบัติงาน ในภาวการณ์ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan: BCP)

Download PDF
Read More
แผนประคองกิจการสําหรับการปฏิบัติงาน ในภาวการณ์ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan: BCP)

การบริหารจัดการวัคซีนชุมชน รับมือ COVID-19

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

*โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วน รับสมัครบุคคล ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2 ...

บทความสุขภาพจิต

ดาวน์โหลด

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี

แผนที่

Cookie Consent with Real Cookie Banner