ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

การประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

การประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

การประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content