ติดต่อ

ที่อยู่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เวลาทำการ

 วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 – 16.30 น. 

หมายเลขโทรศัพท์

TEL 043 424 739 | FAX 043 424 738 |  mhc07.dmh@gmail.com

Social Network

แบบฟอร์มติดต่อ

    Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content