บทความสุขภาพจิต

25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล(International Day for the Elimination of Violence against Women)เนื่องจากเหตุการณ์สังหารนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสตรีชาวโดมินิกัน 3 คน ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2504 นักเรียกร้องสิทธิสตรี จึงถือเอาวันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นวันรณรงค์และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยทั่วโลกได้ใช้ “ริบบิ้นสีขาว” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวด้วยที่มา: thestandard.co #เด็กและสตรี#สิทธิสตรี#วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล#กรมสุขภาพจิต#InternationalDayfortheEliminationofViolenceagainstWomen#november25

📣 SUBSCRIBE NOW! ติดตามพวกเราได้แล้วบน TikTok 💓 ช่อง #น้องแคร์ใจ

SUBSCRIBE NOW! ติดตามพวกเราได้แล้วบน TikTok ช่อง #น้องแคร์ใจ coming soon!!! คอนเทนต์สายสุขภาพ กด Follow ด่วน TikTok: #น้องแคร์ใจ @.nongcarejai07

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566“Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” ความสำคัญของ “เพื่อน” เพื่อน คือ ผู้ช่วยเหลือ (Helper) ที่จะอยู่เคียงข้างเมื่อเรามีปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  คนทุกคนสามารถเป็นเพื่อนทั้งกับตนเองและคนอื่นได้ เพียงแต่ห่วงใยและใส่ใจอย่างแท้จริง นั่นคือ “ช่วยเหลือและรู้เท่าทันสัญญาณเสี่ยงของตนเอง” กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญต่อการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตด้วยตนเอง และขอความช่วยเหลือผ่านระบบดิจิทัล ช่องทาง www.วัดใจ.com หรือhttps://checkin.dmh.go.th  “ผู้ช่วยเหลือต่อคนรอบข้าง” ในการช่วยเหลือบุคคลรอบข้างควรให้การช่วยเหลือด้วยหลัก 3ส หรือ 3L ในการปฐมพยาบาลทางใจ ได้แก่ ส 1 สอดส่องมองหา (Look) โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เครียด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช โดยการสอดส่องมองหาที่มีประสิทธิภาพสามารถเกิดกลไกกัลยาณมิตร เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกในสังคม ส 2 ใส่ใจรับฟัง […]

มาเด้อขวัญเอย ต้อนรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเมือบ้านเฮา พี่น้องบ้านเฮา ครอบครัว กอดเอาเพิ่นกลับบ้านเฮาด้วยหลัก 3 บ่

มาเด้อขวัญเอยต้อนรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเมือบ้านเฮาพี่น้องบ้านเฮา ครอบครัว กอดเอาเพิ่นกลับบ้านเฮาด้วยหลัก 3 บ่ หรือเปล่า บ่ส่อถามซ้ำ บ่ย้ำความเก่า บ่เล่าความหลัง ถ้าบ่สบายใจสามารถแสกนเบิ่งใจเจ้าของได้ https://checkin.dmh.go.th/ILCrisis/พร้อมคำแนะนำทันที #ศูนย์สุขภาพจิตที่7#กรมสุขภาพจิต#ดูแลใจคนไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล#ทีมสุขภาพจิตเขต#ทีมMCATT#เขตสุขภาพที่ 7

สงกรานต์นี้ชวนลูกหลานหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุ

สงกรานต์นี้ชวนลูกหลานหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุ นอนไม่หลับ ตื่นบ่อย ตื่นแล้วไม่สดชื่น จำไม่ดี ขี้ลืม พูดซ้ำไปซ้ำมา ทำสิ่งที่เคยทำไม่ได้ หงุดหงิด มีกังวล บ่นซึมเศร้า เบื่อ เซ็ง ไม่อยากทำอะไร อยากอยู่คนเดียว ไม่อยากพบปะผู้คน ท้อแท้ สิ้นหวัง หากมีอาการเหล่านี้ติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ครอบครัวหรือคนรอบข้างควรพาผู้สูงอายุมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา #กรมสุขภาพจิต #สงกรานต์ #songkran2023

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar day

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar dayกำหนดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดใจให้กับโรคไบโพลาร์ไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์ 2 ขั้วสาเหตุสำคัญคือความผิดปกติของสารเคมีในสมอง อาการมีอารมณ์แปรปรวนผิดปกติ ร่าเริงผิดปกติ ไม่หลับ ไม่นอน พูดมาก พูดเร็ว เชื่อมั่นในตัวเองสูง อารมณ์เศร้าผิดปกติ ไม่อยากพบใคร ไม่อยากทำอะไร คิดลบ คิดช้า ไม่มีสมาธิ คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า อาจคิดฆ่าตัวตายได้ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษา คอยให้กำลังใจ สังเกตอาการ ควบคุมกิจกรรมที่ผู้ป่วยทำในช่วง Mania และคอยรับฟังผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ #ไบโพลาร์#อารมณ์สองขั้ว#Worldbipolarday

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภยันตราย

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภยันตราย เช่น ภัยพิบัติ การก่อการจราจล การฆาตกรรม สงคราม ถูกทำร้าย ถูกปล้น/จี้ เป็นต้น  การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ระยะที่ 1 คือ ช่วง 3 วันแรก โดยทีมMCATT พื้นที่ เริ่มดูแลให้กำลังใจประชาชน เนื่องจากยังมีความหวาดกลัว วิตกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะประชาชนและครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิด ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ต้องดูแลรายบุคคลทุกครอบครัว (แนะนำดูแลตนเอง เช่น นอนหลับ เลี่ยงสุรา/ยาเสพติด หาคนพูดคุย)  ระยะที่ 2 คือ ช่วง3 วันแรกถึง 2 สัปดาห์ ยังคงดูแลต่อเนื่องในแง่มุมจิตใจที่จะมีแผลใจ เจ็บปวด และความทุกข์ปรากฏมากขึ้นความเศร้าโศก กังวลมากนอนไม่หลับ, สะดุ้งผวากลางคืน ทีม MCATT และศูนย์เยียวยาในชุมชน กระจายให้ช่วยเหลือเชิงรุก ไปเยี่ยมบ้าน ประเมิน ให้คำปรึกษาแนะนำ เยียวยาใจ  ระยะที่ 3 คือช่วง 2 สัปดาห์ถึง […]

1 2 3 14
Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content