หน้าหลัก

ข่าวล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

คู่มือ แนวทางการสื่อสาร เสริมสร้าง “วัคซีนใจ ในชุมชน” เขตสุขภาพที่ 7 ฉบับแกนนำชุมชน/ ผู้นำชุมชน

Download คู่มือ แนวท...
Read More
คู่มือ แนวทางการสื่อสาร เสริมสร้าง “วัคซีนใจ ในชุมชน” เขตสุขภาพที่ 7  ฉบับแกนนำชุมชน/ ผู้นำชุมชน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านกา...
Read More
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์...
Read More
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สอบข้อเขียน วันศุกร์...
Read More
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

*โปรดศึกษารายละเอียด...
Read More
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจั...
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

*โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วน รับสมัครบุคคล ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ...

บทความสุขภาพจิต

ดาวน์โหลด

การบริหารจัดการวัคซีนชุมชน รับมือ COVID-19

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี

แผนที่

Cookie Consent with Real Cookie Banner