หน้าหลัก

แจ้ง Facebook ใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น

เนื่องจาก Facebook เดิม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น เ […]

รับชมความรู้สุขภาพจิตผ่านโลก Metaverse ได้แล้ววันนี้

เข้าชม : https://www.spatial.io/s/Mental-Health-Center- […]

เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพจิต และกรอบแนวทางการเผยแพร่ แบบฟอร์ม คู่มือการใช้งานคลังความรู้

https://www.thaidmh-elibrary.org/คลังความรู้สุขภาพจิต

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

ข่าวล่าสุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566

Read More
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

Download รายละเอียดแ...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

สถานการณ์สุขภาพจิต วัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)

ข้อมูลการสำรวจ IQ/EQ...
Read More
สถานการณ์สุขภาพจิต วัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)

พื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ พชอ. 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 7

1.อำเภอเวียงเก่า "ชุ...
Read More
พื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ พชอ. 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 7

คู่มือโปรแกรมแคร์ใจวัยทีน เขตสุขภาพที่ 7

พลังใจ คือ ความสามาร...
Read More
คู่มือโปรแกรมแคร์ใจวัยทีน เขตสุขภาพที่ 7

ประชุมวิชาการมหกรรม การจัดการความรู้ บทเรียนโควิด 19 และ ประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

Read More
ประชุมวิชาการมหกรรม การจัดการความรู้ บทเรียนโควิด 19 และ ประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ป้องกันการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2566

Read More
ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ป้องกันการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2566

ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการ สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Region 7 Transformation”

Read More
ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการ สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Region 7 Transformation”

HAPPY MONEY MHC 7 HAPPY ORGANIZATION 2566

Download .pptx Downl...
Read More
HAPPY MONEY MHC 7 HAPPY ORGANIZATION 2566

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บทความสุขภาพจิต

สงกรานต์นี้ชวนลูกหลานหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุ

สงกรานต์นี้ชวนลูกหลานหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุ นอนไ...

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar day

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar dayกำหนดขึ้นเพื่...

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภยันตราย

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภ...

ดาวน์โหลด

คู่มือโปรแกรมแคร์ใจวัยทีน เขตสุขภาพที่ 7

พลังใจ คือ ความสามารถในการปรับตัวของบุคคล เมื่อต้องประส...

สงกรานต์นี้ชวนลูกหลานหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุ

สงกรานต์นี้ชวนลูกหลานหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุ นอนไ...

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar day

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar dayกำหนดขึ้นเพื่...

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภยันตราย

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภ...

การบริหารจัดการวัคซีนชุมชน รับมือ COVID-19

แผนที่

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content