4 วิธี ช่วยให้สุขภาพจิตดีทั้งองค์กร🏢

4 วิธี ช่วยให้สุขภาพจิตดีทั้งองค์กร🏢
🛡 ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
📅 บริหารจัดการงาน
📝 กำหนดแนวทางช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
📖 สนับสนุนความรู้ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจแก่บุคลากรในองค์กร

โควิด19 #SocialDistanacing #ตระหนักไม่ตระหนก #กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต #กรมสุขภาพจิต

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content