8 วิธีคุยกับเด็กเกี่ยวกับโรคโควิด-19

8 วิธีคุยกับเด็กเกี่ยวกับโรคโควิด-19
.
.
เริ่มกิจกรรมประกอบการพูดคุยกับเด็กด้วยการวาดรูป เล่านิทาน กิจกรรมผ่อนคลายอื่นๆ

โดยมีข้อควรระวังในการพูดคุยดังนี้
🙅🏻‍♀️อย่าตอบหากไม่รู้จริง
👧🏻ใช้ภาษาเหมาะกับอายุเด็ก
👨‍👧ต้องทำให้เด็กไว้ใจที่จะเล่า
🙇🏻‍♀️อย่าขู่ หรือทำให้รู้สึกกลัว

#COVID19 #โควิด19 #InfographicThailand

Cookie Consent with Real Cookie Banner