30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar day

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar day
.
.
กำหนดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ ช่วยกันลดตราบาปทางสังคมที่มีต่อโรคนี้

#ไบโพลาร์
#อารมณ์สองขั้ว
#Worldbipolarday

Skip to content