จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19 ส่งผลให้หลายๆคนรวมทั้งเด็ก ๆ ต้องถูกจำกัดพื้นที่และบริเวณมากขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่เคยชอบทำนอกบ้านบางอย่างก็ถูกงดไป จึงอาจทำให้โรคด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆ มีความเสี่ยงที่จะรุนแรงมากขึ้นได้ในช่วงนี้ ได้แก่

📌จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19 ส่งผลให้หลายๆคนรวมทั้งเด็ก ๆ ต้องถูกจำกัดพื้นที่และบริเวณมากขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่เคยชอบทำนอกบ้านบางอย่างก็ถูกงดไป จึงอาจทำให้โรคด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆ มีความเสี่ยงที่จะรุนแรงมากขึ้นได้ในช่วงนี้ ได้แก่
📌เสี่ยงโรคซึมเศร้า
📌เสี่ยงโรคดื้อต่อต้าน
📌เสี่ยงโรคสมาธิสั้นมีอาการแย่ลง
📌เสี่ยงโรคติดเกม
———

โควิด_19

COVID19

อยู่ห่างไกลไม่ห่างกัน

ตระหนักไม่ตระหนก

Skip to content