แล้วคุณคือคนกลุ่มไหน 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️❓

#แล้วคุณคือคนกลุ่มไหน 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️❓
.
.
จากผลการสำรวจพฤติกรรมของคนไทย

ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2563 พบว่า
มีความเครียดและเกิดภาวะหมดไฟ
แต่ทุกคน..สามารถรับมือกับวิกฤติไวรัสครั้งนี้ได้ ด้วย

คนไทย 9 ใน 10 คน…การให้กำลังใจคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
คนไทย 9 ใน 10 คน…เลือกฟังข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้
คนไทย 9 ใน 10 คน… เว้นระยะห่าง 2 เมตรจากคนอื่น
คนไทย 8 ใน 10 คน…หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด

แล้วคุณหล่ะ…คือคนกลุ่มไหน ? 💁🏻‍♂️💁🏻‍♀️

#COVID19
#โควิด_19
#ตระหนักไม่ตระหนก

Skip to content