#แล้วคุณคือคนกลุ่มไหน 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️❓

#แล้วคุณคือคนกลุ่มไหน 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️❓
.
.
จากผลการสำรวจพฤติกรรมของคนไทยโดยกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2563

คนไทย 9 ใน 10 คน…รับประทานอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ๆ

คนไทย 8 ใน 10 คน…ใช้ช้อนกลางส่วนตัวรับประทานอาหารระหว่างมื้อ

คนไทย 8 ใน 10 คน…ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
.
.
แต่ยังมีอีก 2 ใน 10 คน เลือกที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ 🙅🏻🙅🏻‍♀️

แล้วคุณหล่ะ…คือคนกลุ่มไหน ? 💁🏻‍♂️💁🏻‍♀️

#COVID19
#โควิด_19
#ตระหนักไม่ตระหนก

Skip to content