ฝากความห่วงใยให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตทุกท่านดูแลตัวเองให้ปลอดภัย Social distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร

ฝากความห่วงใยให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตทุกท่านดูแลตัวเองให้ปลอดภัย Social distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร

🚶🏻‍♂️—2เมตร—🚶🏻‍♀️

😷สวมใส่หน้ากากอนามัยและใส่ใจซึ่งกันและกัน ❤️

#เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

#COVID19
#โควิด19
#ตระหนักไม่ตระหนก

Skip to content