สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563
Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
1-7 พฤศจิกายน 2563

ความเครียด…เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ🧡 ที่มีการกระตุ้นเมื่อเผชิญกับปัญหาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เครียด 

ปัญหาชีวิต เช่น ปัญหาการเงิน การงาน ครอบครัว สุขภาพ 
ปัญหาทางความคิด เช่น มองโลกในแง่ลบ ใจร้อน เอาจริงเอาจังกับชีวิต ความเครียดมักเกิดจากทั้งสองสาเหตุประกอบกัน

#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ#ความเครียด

Skip to content