เครียดได้…คลายเป็น 9วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการ์การระบาดCOVID-19

เครียดได้…คลายเป็น
9วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการ์การระบาดCOVID-19
.
.
💁‍♂️หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม

🧘‍♀️ผ่อนคลายความเครียดด้วยการฝึกลมหายใจ นั่งสมาธิ

🌵สร้างบรรยากาศโต๊ะทำงานให้น่าดู

💆‍♀️ทำกิจกรรมที่ชอบเล่นเช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี เล่นกีฬา

👀หาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว

🖥ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ

🤔ปรับทัศนคติให้คิดบวก

👥ชวนพูดคุยคลายความทุกข์

📱ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤติCOVID-19 ไปพร้อมกัน

#COVID19
#โควิด19
#COVID_19

Skip to content