25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
(International Day for the Elimination of Violence against Women)
เนื่องจากเหตุการณ์สังหารนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสตรีชาวโดมินิกัน 3 คน ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2504

นักเรียกร้องสิทธิสตรี จึงถือเอาวันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นวันรณรงค์และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยทั่วโลกได้ใช้ “ริบบิ้นสีขาว” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวด้วย
ที่มา: thestandard.co

#เด็กและสตรี#สิทธิสตรี
#วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล#กรมสุขภาพจิต
#InternationalDayfortheEliminationofViolenceagainstWomen
#november25

Skip to content