โรคจิตเภท ‘Schizophrenia’ รักษาได้

โรคจิตเภท ‘Schizophrenia’ รักษาได้
.
.
💊รักษาด้วยการใช้ยา
💞ฟื้นฟูสภาพจิตใจและสังคมการทำจิตบำบัด
⚡️รักษาด้วยไฟฟ้า(ใช้ในผู้ป่วยบางราย)
หากไม่รักษาอาจมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน สมองทำงานผิดปกติ สูญเสียสมรรถภาพ และมีความเสี่ยงทำร้ายผู้อื่น
#วันจิตเภทโลก
#กรมสุขภาพจิต
#จิตเภท
#Schizophrenia

Skip to content