ในยามประเทศชาติเจอวิกฤติCOVID-19 คุณก็เป็น HERO ได้🦸‍♂️

ในยามประเทศชาติเจอวิกฤติCOVID-19 คุณก็เป็น HERO ได้🦸‍♂️
.
.
นั่ง ยืน เดินห่างกัน 2 เมตร

หลีกเลี่ยงการไปในที่คนมาก เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า

หลีกเลี่ยงการทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์ให้ใช้บันไดแทน

ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารแทนการพบปะกันโดยตรง

ลดความแออัดในที่ทำงานด้วยการเหลื่อมเวลาทำงานหรือWork From Home

ปรับกิจกรรมนอกบ้านให้ทำในบ้านแทน 

💕เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านพ้นวิกฤติCOVID-19 นี้ไปด้วยกัน💕

#COVID19 
#โควิด19
#HERO

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content