สังคมไทยไปต่อได้ ถ้าครอบครัวไทยใจเข้มแข็ง❤️ 3 วัคซีนครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

สังคมไทยไปต่อได้ ถ้าครอบครัวไทยใจเข้มแข็ง❤️
3 วัคซีนครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
.
.
1 วัคซีนพลังบวก ครอบครัวที่มีทัศนคติทางบวก มองแง่ดี เปลี่ยนประสบการณ์เป็นความรู้
2 วัคซีนพลังยืดหยุ่น ให้ครอบครัวมีความยืดหยุ่นปรับตัวกับสภาพปัญหา มำหน้าที่ทดแทนกัน ช่วยกันแบ่งเบาภาระ
3 วัคซีนพลังร่วมมือ คนในครอบครัวร่วมด้วยช่วยกัน หันหน้าเข้าหากัน ฟันฝ่าอุปสรรค
‘อึด ฮึด สู้’ ดูแลสุขภาพจิตกันและกันและเราจะก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน👫
#COVID19 
#โควิด19
#พลังบวก

Skip to content