สิ่งที่ควรทำเมื่อสังเกตเห็นสัญญานเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล


สิ่งที่ควรทำเมื่อสังเกตเห็นสัญญานเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล
.
.
❤️แสดงความเต็มใจช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำอย่างจริงใจ

📱ยอมรับว่าสิ่งที่เข้าโพสต์นั้นเป็นปัญหาของเขาเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

💓ให้กำลังใจทำให้เขาเห็นว่าปัญหานั้นสามารถแก้ไขและผ่านไปได้

👨‍💻พิมพ์ข้อความให้คำปรึกษา ปลอบใจ ให้มีสติ ค่อยๆคิดหาทางแก้ไขปัญหา

🚴‍♂️ชักชวนให้ออกมาทำกิจกรรมข้างนอก

🔪ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวให้บอกญาติเขา ดูปลอย่างใกล้ชิดและอยู่ห่างจากอุปกรณ์ทำร้ายตัวเอง

📲แนะนำช่องทางการขอรับคำปรึกษา เช่นสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 หรือคลินิกให้คำปรึกษา

🏥ติดต่อหาแหล่งช่วยเหลือในพื้นที่ เช่น ผู้นำชุมชน รพ.สต.

#กรมสุขภาพจิต #ฟังวันละสิบ #ซึมเศร้า #ฆ่าตัวตาย

Cookie Consent with Real Cookie Banner