แนวทางดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ(Helper)💕

แนวทางดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ(Helper)💕
.
.
💻ค้นหาข้อมูลที่ทำให้ตัวเองปลอดภัยในการทำงาน

📅ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน

⏰มีเวลาพักทำเรื่องอื่นๆ

👨🏻‍💻แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ

🤷🏻‍♂️เมื่อรู้สึกลำบากขอความช่วยเหลือ

🤔นึกถึงอนาคตและมีความหวัง

✌🏻อดทน ขอบคุณและให้กำลังใจคนทำงานด้วยกันแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#COVID19 
#โควิด19

Skip to content