สงกรานต์ปีนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 กรมสุขภาพจิตขอให้ประชาชนทุกท่านกตัญูผู้สูงวัย รดน้ำผ่านออนไลน์ ส่งใจผ่านหน้าจอ📲💦 แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน💕

สงกรานต์ปีนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 กรมสุขภาพจิตขอให้ประชาชนทุกท่านกตัญูผู้สูงวัย รดน้ำผ่านออนไลน์ ส่งใจผ่านหน้าจอ📲💦 แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน💕

#SaferSongkran#สงกรานต์หน้าจอ#สงกรานต์ปลอดภัย#สงกรานต์ออนไลน์

Skip to content