การจัดการความเครียดและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19

การจัดการความเครียดและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19
.
.
สุขภาพและความเข้มแข็งของจิตใจบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ การจัดการความเครียดและการช่วยเหลือทางจิตสังคมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การพูดคุย การสนับสนุนความจำเป็นของบุคลากรที่ให้บริการ แล้วเราจะก้าวผ่านไปวิกฤตโคววิด-19ด้วยกัน
#COVID19 #โควิด19 #กรมสุขภาพจิต

Skip to content