New Normal mindset ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อป้องกันสุขภาพให้ห่างไกลจากโควิด-19

New Normal mindset ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อป้องกันสุขภาพให้ห่างไกลจากโควิด-19
.
.
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องป้องกันตัวเองในการใช้ชีวิตโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่น

🚴‍♂️ออกกำลังกายแบบฉายเดี่ยว หรือออกกำลังกายโดยเว้นระยะห่าง

💦👐การทำความสะอาดคือ ที่หนึ่ง

👨‍💻จัดประชุมผ่านสื่อสารออนไลน์

👔เมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

🚶‍♂️—🏃‍♀️Social Distancing กับวิถีออนไลน์ที่เลี่ยงไม่ได้ และเว้นระยะห่างในสังคม

🥄พฤติกรรมทางอาหารก็เปลี่ยนไปโดยใช้ช้อนกลางของตัวเอง

#NewNormal
#ชีวิตวิถีใหม่
#โควิด19
#COVID19

Skip to content