แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19✍️

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19✍️
.
.
ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีความคิดและพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไรบ้าง
ทำแบบประเมินออนไลน์ เพิ่มเติม
👉 https://bit.ly/dmhcovid19

#COVID19 #โควิด19 #Socialdistancing

Skip to content