ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อCOVID-19 🚫

ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อCOVID-19 🚫
👍🏻 อย่าเหมารวม | เห็นใจ | ไม่รังแก | ใช้ชีวิตตามเดิม ✌🏻
.
.
อย่าเหมารวม..ไม่แบ่งแยกหรือรังเกียจผู้ที่มาจากประเทศที่ประสบวิกฤติ
เห็นใจ..เห็นใจผู้คนที่ขอกลับประเทศบ้านเกิด
ไม่รังแก..ปฏิบัติกับคนเหล่านี้ด้วยความเมตตา เห็นในกัน ไม่รังแก ไม่ทำร้ายร่างกาย
ไม่ตีตรา..อย่าตีตราว่าเป็นตัวแพร่เชื้อ ผู้ติดเชื้อหลายๆคนไม่รู้ว่าตนมีเชื้อแล้วไปในที่ต่างๆ การสอบสวนโรคเป็นไปเพื่อจำกัดวงการระบาด
ได้ดำเนินชีวิตตามเดิม..เมื่อผู้ป่วยหายขาดจากความเจ็บป่วยควรให้เขาใช้ชีวิตอย่างที่เคยเป็น
#COVID19 #โควิด19 #Socialdistancing

Skip to content