เปิดเทอมใหม่ เด็กส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อย🏫 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ลองสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กในช่วงโควิด-19 ระบาด

เปิดเทอมใหม่ เด็กส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อย🏫 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ลองสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กในช่วงโควิด-19 ระบาด กันด้วยนะครับ👩‍👧‍👦🧐

(1) เด็กก็เครียดได้ โดยมีพฤติกรรมแสดงอาการเศร้า หงุดหงิด วิตกกังวล แยกตัวไม่พูดจากับใคร

(2) ไม่ลงโทษ

(3) ยอมรับและให้กำลังใจเด็ก

(4) ให้เด็กสื่อสาร ระบายอารมณ์ผ่านการพูด การเล่น หรือวาดภาพประกอบ

#เปิดเทอม#โควิด19#COVID19

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content