เด็กออทิสติกควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์COVID-19

เด็กออทิสติกควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์COVID-19
ผู้ปกครองควรพูดคุยเกี่ยวกับCOVID-19 เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆรู้เรื่องที่จำเป็นไม่เกิดความกังวลโดยใช่เหตุ
1.ให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับอายุและระดับความเข้าใจของเด็กด้วยตนเอง

2.สอนด้วยวิธีที่เด็กสนใจเช่นใช้ภาพหรือนิทานประกอบ

3.เด็กๆอาจมีการเล่นหรือพูดถึงเรื่องที่น่ากลัวมันเป็นกระบวนการทำความเข้าใจข้อมูล ผู้ปกครองควรทำให้รุ้สึกมั่นใจและคอยตอบคำถามพวกเขาได้

4.คอยติดตามและสื่อสารข้อมูลกับครู พี่เลี้ยง ผู้ดูแล

5.คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาจต้องการความช่วยเหลือหากมีความเครียดหรือกังวล

6.คอยเป็นที่ปรึกษาสร้างความมั่นใจให้เด็กรุ้สึกปลอดภัย
#วันออทิสติกโลก #โควิด19 #COVID19

Skip to content