9 วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการณ์การระบาดCOVID-19 เครียดได้…คลายเป็น

9 วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการณ์การระบาดCOVID-19 
เครียดได้…คลายเป็น
.
.
💁‍♂️หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม
🧘‍♀ผ่อนคลายความเครียดด้วยการฝึกลมหายใจ นั่งสมาธิ
🌵สร้างบรรยากาศโต๊ะทำงานให้น่าดู
💆‍♀️ทำกิจกรรมที่ชอบเล่นเช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี เล่นกีฬา
👀หาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว
🖥ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ
🤔ปรับทัศนคติให้คิดบวก
👥ชวนพูดคุยคลายความทุกข์
📱ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤติCOVID-19 ไปพร้อมกัน
#COVID19
#โควิด19
#COVID_19

Skip to content