วิธีดูแลใจเด็ก ๆ ให้รู้สึกผ่อนคลาย🧑 ในช่วงไวรัสโควิด19 ระบาด

วิธีดูแลใจเด็ก ๆ ให้รู้สึกผ่อนคลาย🧑
ในช่วงไวรัสโควิด19 ระบาด
🔍#สังเกตและรับฟัง 
👨‍👩‍👧#ดูแลอย่างใกล้ชิด
🏡#ทำกิจกรรมร่วมกัน
😀#จัดการอารมณ์ตนเอง

#โควิด19 #COVID19 #ตระหนักไม่ตระหนก #ดูแลใจเด็ก

Skip to content