ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome) ไม่ใช่โรคซึมเศร้าแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน

ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome) ไม่ใช่โรคซึมเศร้าแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน
6 วิธี ดูแลนเองในภาวะหมดไฟ (Burnout) เบื้องต้น
– พยายามแบ่งย่อยงานเป็นส่วนๆ 
– ให้ตัวเองรู้สึกบวกบ้าง ใช้เวลาว่างเพื่อคิดเรื่องดีๆในชีวิต
– ท้าทายความคิดคุณ เชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถทำได้
– กระฉับกระเฉงให้มากขึ้น สามารถช่วยเผาผลาญพลังงานลบในสมองได้
– วางแผนล่วงหน้า เพื่อจัดกิจกรรมเช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ การเดินทางที่คุณต้องไป สิ่งที่คุณต้องใช้งาน
– คุยกับใครสักคน เช่น เพื่อนที่ไว้ใจ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323 

ถ้าหากคนทำงานเริ่มมีอาการเศร้า หดหู่ เบื่อหน่ายสิ่งรอบตัว รู้สึกทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิต หรือมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

#burnout#หมดไฟในการทำงาน#กรมสุขภาพจิต

Skip to content