“ก่อนที่จะพูด ต้องมีการทบทวนว่าสิ่งที่เราสื่อออกไป จะกระทบจิตใจใครหรือเปล่าร้อยเรียงถ้อยคำที่เหมาะสม”

ในฐานะ #นักสื่อสารสร้างสุข คุณจะมีวิธีการสื่อสาร
สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้อย่างไร ?

“ก่อนที่จะพูด ต้องมีการทบทวนว่าสิ่งที่เราสื่อออกไป จะกระทบจิตใจใครหรือเปล่า
ร้อยเรียงถ้อยคำที่เหมาะสม”

Cr. คุณลำดวน โพธิ์ศรี นักสื่อสารสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 7

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

บ้าน-พลัง-ใจ
#กรมสุขภาพจิต
#นักสื่อสารสร้างสุข
#บ้านพลังใจ
#เขตสุขภาพที่7

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content