25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล🤦‍♀ผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง จะมีบาดแผลทางจิตใจ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายได้ #วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล #สุขภาพใจ

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content