แนะนำ e-Book ใหม่ #อ่านฟรี หนังสือออนไลน์น่าสนใจ📣📣 เรื่อง การสอบสวนอุบัติการณ์ฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายแนวใหม่ 📚โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข

แนะนำ e-Book ใหม่ #อ่านฟรี
หนังสือออนไลน์น่าสนใจ📣📣

เรื่อง การสอบสวนอุบัติการณ์ฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายแนวใหม่
📚โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข

#เนื้อหาแบ่งเป็น 9 บท
📖 ความสำคัญและปัญหาการสอบสวนอุบัติการ์ฆ่าตัวตายและยายามฆ่าตัวตายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
📖 แนวคิดการพัฒนาทางการสอบสวนอุบัติการณ์ฆ่าตัวตายแนวใหม่ที่เป็นการบูรณาการการให่คำปรึกษากับการสอบสวนทางระบาดวิทยาภาคสนาม
📖นิยามของการสอบสวนอุบัติการณ์ฆ่าตายและพยามยามฆ่าตัวตายแนวใหม่
📖 สรุปนิยามของการฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายที่ใช้ในการสอบสวนอุบัติการณ์ในประเทศไทย
📖 ธรรมชาติของการฆ่าตายและปัจจัยเสี่ยง
📖 สมมติฐานการฆ่าตัวตายในคนไทย
📖 ขั้นตอนการสอบสวนอุบัติการณ์ฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตาย
📖 กระบวนการและวิธีการสัมภาษณ์
📖 การบริหารจัดการทีมสอบสวนและความเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้อง

อ่านออนไลน์ฟรีได้เลย https://anyflip.com/brgxx/necj/

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content