เพศไหน-วัยใด โกหกมากกว่ากัน?

http://wp.curve.in.th/wp-content/uploads/2017/02/140515_KIDS_Lying.png.CROP_.original-original.png

          งานวิจัยครั้งใหญ่เรื่องความไม่ซื่อสัตย์พบหลักฐานบ่งชี้ว่า พฤติกรรมการโกหกมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องเพศและอายุของบุคคล โดย  พบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มจะโกหกมากกว่าผู้หญิง และคนหนุ่มสาวมีแนวโน้มจะพูดปดมากกว่าคนแก่

           งานวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันมักซ์พลังค์ในเยอรมนี และสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิสราเอล โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย 565 ชิ้น ที่ทำการทดลองทางจิตวิทยาและศึกษาพฤติกรรมของอาสาสมัครจำนวน 44,000 คน ผลจากการวิเคราะห์พบว่า 42% ของผู้ชายที่เข้าร่วมการทดลองโกหก ขณะที่ตัวเลขดังกล่าวของผู้หญิงอยู่ที่ 38%
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

          นอกจากนี้ ยังพบว่า คนหนุ่มสาวมักโกหกมากกว่าคนสูงอายุ โดยผลวิเคราะห์บ่งชี้ว่าราว 47% ของหนุ่มสาววัย 20-29 ปีโกหก ขณะที่    คนในวัย 60 ปีโกหกเพียง 35% นักวิจัยชี้ว่า แนวโน้มความซื่อสัตย์ของคนเราจะเพิ่มขึ้นราว 0.28% ในทุกปี

          พฤติกรรมการพูดโกหก เป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยให้ความสนใจ โดยเมื่อไม่นานมานี้ มีงานวิจัยที่พบว่า การพูดโกหกเป็นภาษาต่างประเทศทำได้ง่ายกว่าการใช้ภาษาแม่  ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวูร์ซบวร์ก ในเยอรมนี ศึกษาเรื่องนี้โดยทำการทดลองกับอาสาสมัคร 50 คน และพบว่า ในบางสถานการณ์ผู้คนอาจพูดเท็จได้ง่ายและคล่องแคล่วขึ้น หากใช้ภาษาต่างประเทศในการโกหกแทนภาษาแม่
          ทีมผู้วิจัยชี้ว่า ความห่างเหินทางอารมณ์ (Emotional distance) ที่ทำให้ผู้พูดไม่รู้สึกมีความผูกพันทางอารมณ์ต่อภาษาต่างประเทศเท่าภาษาแม่นั้น ช่วยลดทอนภาระในการคิดวิเคราะห์ของสมองระหว่างพูดโกหกให้น้อยลง

ที่มา : https://www.bbc.com/thai/features-46909170
Skip to content