สวัสดีวันจันทร์ วันแรกของการทำงาน จะทำอย่างไรเมื่อเพื่อนร่วมงาน (คุณครูในโรงเรียน) ‘TOXIC’ หรือคนใกล้ตัวกลายเป็นพิษ

สวัสดีวันจันทร์ วันแรกของการทำงาน จะทำอย่างไรเมื่อเพื่อนร่วมงาน (คุณครูในโรงเรียน) ‘TOXIC’ หรือคนใกล้ตัวกลายเป็นพิษ..#ถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไร

“ถ้ามั่นใจว่าทำเพื่อเด็กในโรงเรียน ก็ไม่ต้องสนใจครูท่านอื่นที่มาเสียดสี และเข้าใจครูด้วยกันที่อาจมีปัญหาสารพัดเข้ามาในชีวิต..
..ก็ควรให้อภัย แล้วกลับมาปรับที่ตัวเราเอง”

watching: https://www.youtube.com/watch?v=oORX7mYDHYo&t=1272s

Cr. ครูลำดวน โพธิ์ศรี คุณครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

Skip to content