คู่มือ เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 7

คู่มือ เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจบุคคล ครอบครัว ชุมชน สู่ความรอบรู้สุขภาพจิต เฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน จังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางรองรับผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content