คู่มือโปรแกรมแคร์ใจวัยทีน เขตสุขภาพที่ 7

พลังใจ คือ ความสามารถในการปรับตัวของบุคคล เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์วิกฤตเป็นพลังที่ช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหาผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้ายๆไปได้รวมถึงสามารถฟื้นฟูสภาพอารมณ์และจิตใจให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วไม่จมอยู่กับความทุกข์ เรียกได้ว่ามีการปรับตัวได้ดีจนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง (สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต,2565) การมีความเข้มแข็งทางใจที่ดี จะสามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นได้เมื่อเผชิญปัญหาจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อีกด้วย การเสริมสร้างพลังใจวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญขั้นพื้นฐาน เพื่อให้วัยรุ่นมีพลังใจที่ดี มีพลังอึด พลังฮึด พลังสู้ในการดำเนินชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาและฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จึงได้พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจ “แคร์ใจวัยทีน” สำหรับวัยรุ่น ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมและข้อคิดตัวอย่าง ต่าง ๆ สำหรับวัยรุ่นให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพใจและลองฝึกเพื่อดูแลจิตใจของตัวเอง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคยากๆ ได้สำเร็จ

Download คู่มือโปรแกรมแคร์ใจวัยทีน เขตสุขภาพที่ 7

Skip to content