กรมสุขภาพจิต แนะลูกหลานและญาติ ดูแลใจผู้สูงวัย ในช่วงวิกฤตโควิด-19

กรมสุขภาพจิต แนะลูกหลานและญาติ ดูแลใจผู้สูงวัย ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยหมั่นสังเกตผู้สูงอายุว่ามีความเครียด วิตกกังวลมากเกินไปหรือไม่ ใส่ใจรับฟัง ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ให้ป้องกันตัวเองตามคำแนะนำ ใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย สื่อสารชัดเจน ชวนให้ทำกิจกรรมภายในบ้าน เพื่อผ่อนคลายความเครียด

https://bit.ly/2K265JS

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
#SaferSongkran 
#สงกรานต์หน้าจอ 
#สงกรานต์ปลอดภัย 
#สงกรานต์ออนไลน์

Skip to content