สวัสดีวันจันทร์ วันแรกของการทำงาน จะทำอย่างไรเมื่อเพื่อนร่วมงาน ‘TOXIC’ หรือคนใกล้ตัวกลายเป็นพิษ..#ถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไร?

Skip to content