ในฐานะ นักสื่อสารสร้างสุข คุณจะมีวิธีการสื่อสารสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้อย่างไร ?

 ในฐานะ #นักสื่อสารสร้างสุข คุณจะมีวิธีการสื่อสารสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้อย่างไร ?

“การสื่อสารสร้างสุขของเซน ตั้งใจ อยากทำหนังสั้นสะท้อนสังคม แต่แฝงไปด้วยสาระในการส่งเสริมสุขภาพจิต และให้ผู้รับสาร มีการคิดวิเคราะห์ได้หลายมุมมอง”

Cr. บรรณฑรวรรณ กุรัตน์ นักสื่อสารสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 7

#กรมสุขภาพจิต
#นักสื่อสารสร้างสุข
#บ้านพลังใจ
#เขตสุขภาพที่7

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content