Project NAM by กรมสุขภาพจิต – Story 1 : “เชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต เราเกือบทุกคนเคยผ่านความรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะจมน้ำ”

เชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต เราเกือบทุกคนเคยผ่านความรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะจมน้ำ
.
.
ภาพยนตร์โฆษณาสั้นจากเรื่องราวจริงในสังคมไทย ที่ทางกรมสุขภาพจิตอยากสื่อให้คนไทยทุกคนเข้าใจ และช่วยกันสื่อสารสิ่งนี้ต่อไปถึงคนรอบข้างของคุณ

…เพราะคนไทยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#เพราะการรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด
#กรมสุขภาพจิต #ProjectNAM
#หัวใจมีหู #LetMeHearYou

Skip to content