ซึมเศร้า…เราคุยกันได้

ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง โรคซึมเศร้า

เนื้อหา :  ความหมายและสาเหตุของโรคซึมเศร้า ความแตกต่างของอาการซึมเศร้าและโรคซึมเศร้า การรักษาโรคซึมเศร้า การรับประทานยา การดูแลสุขภาพจิตตนเองเมื่อรู้ว่ากำลังซึมเศร้า การช่วยเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้า การสังเกตตนเอง สัญญานเตือนของโรคซึมเศร้า สัญญาณให้คนทำงานสังเกตตัวเองเบื้องต้นก่อนเสี่ยงโรคซึมเศร้า และวิธีปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า


Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content