ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง วิกฤตสุขภาพจิตและวิกฤตทางสังคม

ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง วิกฤตสุขภาพจิตและวิกฤตทางสังคม

เนื้อหา :  ความหมายของวิกฤตสุขภาพจิต และวิกฤตทางสังคม ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ของผู้ใหญ่และเด็ก โรคทางจิตเวชที่อาจจะเกิดหลังจากประสบภัยต่างๆ การเสริมพลังใจเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤต การดูแลตนเองเมื่อรับรู้เหตุการณ์รุนแรง และวิธีการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ


Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content