ประเด็นวัยสูงอายุ : ดูแลใจ สูงวัยอยู่ลำพัง…รับมือกับความเหงาและความสูญเสีย

ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง รับมือกับความเหงาและความสูญเสีย

เนื้อหา :  สถานการณ์ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง สาเหตุของความเหงาในผู้สูงอายุ สัญญาณเตือนผู้สูงอายุเสี่ยงเหงาและโดดเดี่ยว การรับมือกับความเหงาที่ต้องอยู่ลำพัง การรับมือกับความเศร้าโศกจากความสูญเสียคู่ชีวิตหรือบุคคลอันเป็นที่รัก ระยะของการปรับตัวเมื่อเกิดการสูญเสีย อาการโศกเศร้าในผู้สูงอายุ ความแตกต่างระหว่างภาวะเศร้าโศกที่เป็นปกติและผิดปกติ เทคนิคการเพิ่มพลังใจ การเช็คและวิธีดูแลสุขภาพใจ


Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content