ประเด็นวัยทำงาน : “ความสุขก็สร้างได้ เครียดก็คลายให้เป็น”

ความรู้สำหรับประชาชนวัยทำงาน เรื่อง ความสุขและความเครียด

เนื้อหา :  ความหมายของความเครียด สำรวจความเครียดด้วยตนเอง และการใช้แบบประเมินความเครียด วิธีผ่อนคลายความเครียด และวิธีคลายเครียดด้วยเทคนิคต่างๆ การใช้แบบประเมินความสุข วิธีสร้างสุข การคิดบวกและมองโลกในแง่ดี การพัฒนาความคิดเชิงบวก และการตรวจสุขภาพใจ


Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content