ประเด็นวัยเรียน : “การกลั่นแกล้งรังแกกัน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น”

ความรู้สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ครู เรื่อง การกลั่นแกล้งรังแกกัน

เนื้อหา :  ความหมายและพฤติกรรมของการกลั่นแกล้งรังแกกัน ความแตกต่างระหว่างล้อเล่น ก้าวร้าว และรังแก วิธีป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งรังแก วิธีช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นถูกกลั่นแกล้งรังแก สิ่งที่ควรทำในโรงเรียน ครู และนักเรียน และการแก้ไขปัญหาการรังแกกัน


Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content