ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • สถานที่รับสมัคร : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (อาคารอังสนา ชั้น 1 ภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เลขที่ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/ogeTgfptr3HvQxxo9
  • ช่วงวันที่รับสมัคร : 15 – 22 สิงหาคม 2566
  • ช่วงเวลารับสมัคร : ในวันทำการ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม
Email : mhc07.dmh@gmail.com
Tel : 043 424 739
FACEBOOK : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น

Skip to content