⚠️ กรมสุขภาพจิตและศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอเชิญชวนสังคมร่วมสังเกตคนใกล้ชิด 10 วิธีเช็คโรคเสพติดการพนัน หากพบลักษณะเป็นผู้ติดพนันรู้เท่าทันป้องกันได้

กรมสุขภาพจิตและศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอเชิญชวนสังคมร่วมสังเกตคนใกล้ชิด 10 วิธีเช็คโรคเสพติดการพนัน หากพบลักษณะเป็นผู้ติดพนันรู้เท่าทันป้องกันได้

การเสพติดการพนัน Pathological Gambling เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง หรือต่อต้านต่อปัจจัยที่ทำให้เกิดความอยากเล่นการพนัน เกิดการทำงานของกลไกสมองเมื่อเรารู้สึกดีใจ หรือ ตื่นเต้นในขณะเล่นการพนัน

หากมีอาการมากกว่า 5 ข้อ แสดงว่าติดการพนัน แต่หากมี 3 หรือ 4 อาการ จัดว่าเป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน และ หากมีเพียง 1 หรือ 2 ข้อ จะจัดเป็นผู้เล่นพนันที่มีความเสี่ยง ช่วยกันห้าม ช่วยกันปราม ก่อนจะลุกลามและสายเกินไป

#กรมสุขภาพจิต#ติดพนัน#สารเสพติด#เสพติดการพนัน

Skip to content