คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ด้วยการมีสำนึกต่อสังคม (Social responsiveness)

คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ด้วยการมีสำนึกต่อสังคม (Social responsiveness) การมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แนะนำให้ความรู้กับคนที่ยังไม่รู้ หรือให้ความช่วยเหลือแนะนำต่างๆ ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐ หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ ถ้าเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจ ให้ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ปกปิดข้อมูลต้องแจ้งทางการ

วิกฤติการระบาดของโรคในประเทศไทยจะรุนแรง และเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดหากคนไทยร่วมมือกัน

Cookie Consent with Real Cookie Banner