ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง Borderline Personality Disorder (BPD)

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง
Borderline Personality Disorder (BPD)

เป็นกลุ่มอาการของความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorder) รูปแบบหนึ่งจากทั้งหมด 10 กลุ่มอาการ

อาการ
-กลัวการถูกทอดทิ้งอย่างมาก ทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ต้องแยกจาก
-มีรูปแบบความสัมพันธ์ไม่มั่นคง เปลี่ยนมุมมองต่อคนอื่นจากบวกเป็นลบได้ทันที
-มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือหุนหันพลันแล่น เช่น เล่นพนัน ใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ทำลายความสัมพันธ์ดีดี ทำลายอนาคตของตนเอง
-ข่มขู่หรือกระทำพฤติกรรมทำร้ายตัวเองซ้ำๆ
-อารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในไม่กี่ชั่วโมงหรือวัน
-อารมณ์รุนแรง ไม่สมเหตุสมผล ใช้ความรุนแรง
-รู้สึกอ้างว้างอยู่ตลอดเวลา

Skip to content